Platforma wymiany informacji zespołu wdrażającego system POLON na Politechnice Łódzkiej.

Użytkownikiem tej platformy może zostać tylko osoba zaakceptowana przez koordynatora.

Zespół ds. Dokumentacji Studiów Podyplomowych

Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia