Profilaktyka antykorupcyjna


1.
 Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019

2. Materiał informacyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego "Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników"

3. Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” (przyjęty Uchwałą Senatu PŁ z dnia 27 lutego 2008 roku)  

 

Platforma e-learningowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

List szefa CBA

 

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6 lutego 2018, 10:37