Profilaktyka antykorupcyjna


1.
 Rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019

2. Materiał informacyjny Centralnego Biura Antykorupcyjnego "Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników"

3. Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” (przyjęty Uchwałą Senatu PŁ z dnia 27 lutego 2008 roku)  

 

Kursy Centralnego Biura Antykorupcyjnego -Społeczne skutki korupcji” oraz „Korupcja w administracji publicznej

 

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 lutego 2017, 19:53