Aktualności

Konkurs "Nauka się oPŁaca" - przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs "Nauka się oPŁaca" - przedłużenie terminu zgłoszeń

Napisane przez: mgr Anna Boczkowska ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie „nauka się oPŁaca", organizowanym w ramach obchodów roku jubileuszowego 70. rocznicy powstania Uczelni.

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promocja innowacyjnych projektów wynalazczych, w tym produktów, technologii i usług oraz innych rozwiązań naukowych, które zostały wdrożone w przemyśle.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnymDziennika Łódzkiego".

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie Sekcji Transferu Technologii lub wysłać pocztą na adres: Sekcja Transferu Technologii, ul. ks. I. Skorupki 6/8, 90-924 Łódź z dopiskiem na kopercie „Konkurs nauka się oPŁaca". Formularze zgłoszenia projektu, oprócz wersji papierowej, powinny być złożone także w formie elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: rit@adm.p.lodz.pl

Termin zgłoszeń upływa 10 października 2014 r. o godz. 15.00.

W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia.