Mirella Barańska-Fischer

Mirella Barańska-Fischer

dr

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

  

Tematy prac dyplomowych/obszary badawcze:
innowacyjność i przedsiębiorczość organizacji,
opracowywanie/projektowanie i komercjalizacja innowacji (produktowych, procesowych, organizacyjnych i technologicznych),
zarządzanie marketingowe – marketing innowacji, zrównoważony marketing,
zachowania konsumentów, badanie akceptacji produktów na rynku,
produkt, cena, promocja i dystrybucja produktów (personel) - 4P/5P: marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakc,
badania marketingowe w praktyce – marketing terytorialny (m.in. miast i regionów),
zarządzanie sprzedażą i procesami logistyczno - marketingowymi. 

Funkcje pełnione w PŁ:
Wydziałowa Komisja Stypendialna (członek),
RKS „Logistyka” (członek),
organizacja studencka „Enactus” (współopiekun).
Funkcje pełnione poza PŁ: brak

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne