Katarzyna Boczkowska

Katarzyna Boczkowska

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

dr inż. Katarzyna Boczkowska

Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych


Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich
 • Uczelniany Koordynator ds. szkoleń BHP dla studentów i doktoratów
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Biegły sądowy w zakresie bhp z listy Sądu Okręgowego w Łodzi
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju Kadr

Adres: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-54

E-mail: katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl


ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8555-7817


Godziny przyjęć:

90środa – 13-15:00


Obszary badawcze:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • modelowanie wypadków przy pracy
 • kultura bezpieczeństwa
 • systemy zarządzania bhp
 • Bahavioral Based Safety

 

  


Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne