Magdalena Grębosz-Krawczyk

Magdalena Grębosz-Krawczyk

prof. dr hab. inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

Obszary badawcze:

Zarządzanie marką

Komunikacja marketingowa w dobie rozwoju nowych technologii

Zachowania konsumentów w warunkach współczesnego rynku

Branding inteligentnych miast

Funkcje pełnione na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik Zakładu Marketingu
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju ds. Nauki
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej
 • Członek Senatu PŁ
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacyjnej i Statutowej
 • Członek Senackiej Komisji Nauki, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (IDS) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Stypendialnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (IDS) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Przetargowej na WOiZ
 • Członek Rady Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • Członek Komisji Stypendialnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (IDS) ds. programu STER

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Ekspert w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Członek Międzynarodowej Sieci Badawczej ERECO-PGV
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 

  Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne