Konrad Niziołek

Konrad Niziołek

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

Stanowisko uczelniane: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

ORCID: 0000-0002-9232-8868

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020 – 2024
 • Członek Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020 – 2024
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024
 • Access Officer - koordynator działań związanych z dostępnością jednostek PŁ dla osób niepełnosprawnych na Wydziale Organizacji i Zarządzania
 • Członek Rady Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
 • Społeczny Inspektor pracy w Instytucie I-83
 • Społeczny Inspektor pracy na Wydziale OiZ


Adres: al. Politechniki 8, Bud. B9, 93-590 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-54

E-mail: konrad.niziolek@p.lodz.pl


Obszary badawcze:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Badanie wypadków przy pracy
 • Systemy zarządzania BHP
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Kapitał wiedzy/intelektualny w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy
 • Strategia bezpieczeństwa pracy
 • Relacje w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Partycypacja pracownicza w BHP
 • Bezpieczne użytkowanie maszyn – System oceny zgodności
 


  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne