Jacek Otto

Jacek Otto

prof. dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4729-3627

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Przewodniczący Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Kapituły Godności Honorowych Politechniki Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Międzynarodowej Sieci Badawczej ERECO-PGV
 • Członek Grupy Naukowo-Badawczej ODYSSEE (Universite Pierre Mendes France w Grenoble)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania Oddział w Łodzi
 • Ekspert Narodowego Centrum Nauki
 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Obszary badawcze:

 • zarządzanie marketingowe
 • marketing relacji
 • zarządzanie relacjami z partnerami rynkowymi
 • marketing usług
 • wielopoziomowe zarządzanie w Unii Europejskiej (centralne oraz delegowane), podmioty zarządzania tzw. multi-level governance (MLG)

Adres: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź, Budynek B9, (Lodex) 

Numer pokoju: 34

E-mail: jacek.otto@p.lodz.pl   

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne