Aleksandra Polak-Sopińska

Aleksandra Polak-Sopińska

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik „Laboratorium Ergonomii EQUAL” Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Kierownik w Laboratorium " Analiz i Symulacji Ergonomicznych" w Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego - realizacja trzech zadań w projekcie " Dostępna PŁ" w latach 2021-2023
 • Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych 
 • Członek Rady Kierunku Studiów Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej 
 • Członek wydziałowego zespołu zadaniowego ds. oceny ryzyka kształcenia w Uczelni
 • Członek komisji egzaminacyjnej egzaminu kompetencyjnego dla kierunku Menedżer Żywności i Żywienia na WTŻiŻ

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności 
 • Z-ca Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 • Członek Rady Programowej International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED) 
 • Członek Rady Programowej International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (AHFE)

Obszary badawcze:

 • ergonomia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • logistyka


 

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne