Robert Stanisławski

Robert Stanisławski

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni


 

Instytut Zarządzania
Stanowisko uczelniane: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Politechnice Łódzkiej Członek Rady Wydziału w latach 2008-2012 oraz 2017-2019 Członek Komisji ds. Strategii Wydziału 2016-2019 Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej na szczeblu wydziału 2016-2019 Kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchami Dostaw

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

Redaktor Naukowy i członek rady naukowej czasopism międzynarodowych, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOIK) w Łodzi, Członek IAES - International Atlantic Economic Society, Członek The European Council for Small Business and Entrepreneurship

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

Numer pokoju: 4.15

E-mail: robert.stanislawski@p.lodz.pl

Obszary badawcze:

  • zarządzanie międzyorganizacyjne,
  • inteligentne systemy w zarządzaniu (w logistyce),
  • MŚP,
  • Przemysł 4.0,
  • innowacje i innowacyjność,
  • otwarta innowacja, (euro i eco) logistyka,
  • wspólny rynek,
  • integracja w Europie,
  • inteligentne systemy w logistyce,
  • Logistyka 4,0

 

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne