Anna Stankiewicz-Mróz

Anna Stankiewicz-Mróz

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

ORCID ID :orcid.org/0000-0003-4778-6672 

Obszary badawcze:

 • fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
 • interlocking dyrektorski
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przywództwo organizacyjne
 • zachowania organizacyjne
 • kultura organizacyjna 
 • ekonomia społeczna

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kompetencjami Menedżerów Sprzedaży
 • V-ce przewodnicząca Kapituły Certyfikacji Menedżerów województwa łódzkiego
 • Opiekun SKN " Experience"
 • Członek Rady Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Zarządu Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa (Oddział Łódź)
 • Członek Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej województwa łódzkiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Editorial Board Scientific Journal "Social Economics"
Research areas:
 • mergers and acquisitions  (M&A)
 • director interlocking
 • human resouce management
 •  leadership,
 • organizational behavior
 • organizational culture
 • social economy

Faculty and University roles:

 • Manager of the postgraduate course in Managing the Competence of Sales Managers
 • Vice-President of the Chapter for Certification of Managers of the Łódź Voivodeship
 • Supervisor of the Scientific Circle of Human Resources Management "Experience"
 • Members of the Management and Production Engineering Faculty Council

External roles:

 • Board Member of the Scientific Society for Organization and Management (Branch of Lodz)
 • Member of the Regional Committee for Social Economy
 • Member of the Polish Economic Society
 • Member of the Editorial Board Scientific Journal "Social Economics"
Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne