Anna Walaszczyk

Anna Walaszczyk

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2449-3693

 

Obszary badawcze:

 • Normalizacja w zarządzaniu jakością
 • Zapewnienie i zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Dokumentowanie systemów zarządzania jakością
 • Ocena zgodności wyrobów

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik Zakładu Jakości i Transferu Technologii I83 W-8
 • Członek Rady Kierunków Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością
 • Z-ca Redaktora Naczelnego Journal of Management Challenges (Zeszyty Naukowe OiZ PŁ)
 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu
 • Opiekun naukowy Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ENACTUS

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją/oddział Łódź
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania (TNOiK)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne