dr hab. Anna Walecka

Anna Walecka

dr hab.

Konsultacje

 • Dyżury w sesji letniej 2022/2023: 

  Środa 28.06. 9.00-10.30, 5.07. 9.00-10.30 

   pok. 3.18 (Bud. B-17)

  poniedziałek 11.09. godz. 9.00-11.00

  W razie potrzeby pilnego kontaktu - proszę o informację mailową - ustalimy dogodny termin spotkania. 

  Wednesday 28.06. 9.00-10.30, 

  5.07. 9.00-10.30  

  Monday. 11.09 9.00-11.00

  Room 3.18 (Building B-17)

  If you need to contact me urgently - please email me - we will arrange a convenient appointment time.

 • Konsultacje jednorazowe

  Dzień Miesiąc Rok Początek Koniec Semestr Miejsce (budynek, pokój) Opis
  28 Czerwiec 2023 08:30 09:00 2022/23 L Zaliczenie Komunikacja społeczna IBP (poprawa) - sala 1.19 Budynek B-17
  28 Czerwiec 2023 09:00 10:30 2022/23 L Sesja letnia - B-17, pok. 3.18 (3 piętro)
  5 Lipiec 2023 09:00 10:30 2022/23 L Sesja letnia, B17, pok. 3.18 (3 piętro)
  11 Wrzesień 2023 09:00 11:00 2022/23 L B17 pok. 3.18 Sesja letnia - wrzesień. Budynek B17, pok. 3.18
 • Więcej o mnie

 •  

  ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3297-8268

  Obszary badawcze:

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej
  2. Budowanie efektywnych zespołów w organizacjach
  3. Negocjacje jako sposób osiągania zamierzonych celów
  4. Znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  5. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw
  Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Kształcenia
  • Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Społecznym
  • Przewodnicząca Rady Kierunków Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania, Business Studies, Master of Business Studies
  • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
  • Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni
  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Komisji Stypendialnej IDS

  Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

  Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

  Numer pokoju: 3.18

  Telefon kontaktowy: (42) 631 37 61

  E-mail: anna.walecka@p.lodz.pl

  Godziny przyjęć:

  Konsultacje w sesji letniej 2022/2023:

  środa:

  28.06. – 9.00-10.30, 

  5.07 - 9.00-10.30  

  (pok. 3.18 budynek B-17 – Strefa Biznesu, 3 piętro).

   

   

    
  • Pierwszy dostęp do strony
   poniedziałek, 9 lipca 2012, 16:05 (11 lata 87 dni)
  • Ostatni dostęp do strony
   środa, 28 czerwca 2023, 10:43 (96 dni 19 godzin)