Anna Walecka

Anna Walecka

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3297-8268

Obszary badawcze:

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej
 2. Budowanie efektywnych zespołów w organizacjach
 3. Negocjacje jako sposób osiągania zamierzonych celów
 4. Znaczenie komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 5. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw
Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Kształcenia
 • Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Społecznym
 • Przewodnicząca Rady Kierunków Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania, Business Studies, Master of Business Studies
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej
 • Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Stypendialnej IDS

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

Numer pokoju: 3.18

Telefon kontaktowy: (42) 631 37 61

E-mail: anna.walecka@p.lodz.pl

 

  
Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne