Karol Klimczak

Karol Klimczak

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

POLSKI   ENGLISH
Profesor uczelni w Instytucie Zarządzania, na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Zajmuje się badaniami statystycznymi dużych zbiorów danych o przedsiębiorstwach, analizując jakie strategie przyjmują i jakie rezultaty osiągają.
Autor książek "Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa", "Corporate Financial Communication in Poland", "Organizational Change and Relational Resources", "Przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0", oraz wielu artykułów naukowych dostępnych w internecie. Więcej informacji na github.
  Associate professor at the Institute of Management, Faculty of Organization and Management. Karol uses statistical analysis of big data sets about companies to learn what business strategies they employ and what effects they achieve.
Author of books "Corporate Financial Communication in Poland", ""Organizational Change and Relational Resources", and numerous scholarly articles available online. More information on github.

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje