Agnieszka Baruk

Agnieszka Baruk

prof. dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2864-509X

 

Obszary badawcze:

W pracy badawczej Prof. Agnieszka Baruk zajmuje się marketingiem i zarządzaniem marketingowym na rynku konsumpcyjnym, zwłaszcza prosumpcją, marketingiem personalnym i budowaniem relacji pomiędzy odbiorcami i oferentami w kontekście ich wizerunku.

Główne obszary Jej badań obejmują:

kształtowanie relacji pomiędzy nabywcami finalnymi i oferentami,

kształtowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw jako oferentów,

włączanie nabywców finalnych w proces kształtowania oferty marketingowej,

włączanie pracowników w proces kształtowania personalnej oferty marketingowej.


Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami – członek
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - członek
  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją – wiceprzewodnicząca Oddziału w Lublinie
  • Centrum Badawcze Advention – konsultant naukowy
  • ATINER (Athens Institute for Education & Research) - Academic Member


 Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne