Andrzej Szymonik

Andrzej Szymonik

prof. dr hab. inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7846-3959


 

Obszary badawcze:

 

Główne obszary badawcze związane z łańcuchami dostaw:

 •  bezpieczeństwo systemów logistycznych,
 •  wykorzystanie narzędzi czwartej rewolucji przemysłowej we współczesnej logistyce,
 • opracowania modeli pozwalających na zwiększenie efektywności i skuteczności procesów logistycznych w zmieniającym się otoczeniu i rosnących potrzebach klientów,
 • projektowanie dla logistyki w Przemyśle 4.0 (Design for Logistics in Industry 4.0),
 • kompleksowe zarządzanie logistyką (Total Logistics Management).

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Rady Kierunku Studiów Logistyka

 

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 2010 roku
 • ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  obszar tematyczny „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
 • członek w redakcjach zeszytów naukowych: „Systemy logistyczne wojsk” - Instytut Logistyki WAT,
  „Ekonomia i Zarządzanie” - PWSZ we Włocławku, „Organizacja i zarządzanie” - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej 

  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne