Filip Chybalski

Filip Chybalski

prof. dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9555-8741

Obszary badawcze:

 • systemy emerytalne
 • rynek pracy
 • państwo dobrobytu
 • relacje międzypokoleniowe
 • prognozowanie gospodarcze
 • metody ilościowe

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik Zakładu Prognoz i Analiz Ilościowych
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania ds. Nauki
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Z-ca Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Koordynator Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group
 • Członek Rady Bibliotecznej PŁ
 • Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek ENRSP- European Network for Research on Supplementary Pensions
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki
www: https://www.researchgate.net/profile/Filip_Chybalski 

  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne