Joanna Sośnicka

Joanna Sośnicka

dr

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7248-2374

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:
  • Zastępczyni Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • Członkini Wydziałowej Komisji Promocji
  • Pełnomocniczka Dziekana do spraw Organizacji Studenckich
  • Inicjatorka i współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie

 Funkcje pełnione poza Uczelnią:

  • Członkini  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
  • Członkini Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

 Obszary badawcze:

  • Filozofia techniki
  • Etyczne aspekty techniki
  • Humanistyczne i społeczne aspekty techniki 
  • Etyka biznesu


  

         

 

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne