Joanna Mnich

Joanna Mnich

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: 0000-0003-0196-9676

Obszary badawcze:

  • normalizacja i standaryzacja
  • system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000
  • zarządzanie bezpieczeństwem żywności
  • wdrażanie, audytowanie i certyfikacja systemów zarządzania
  • audit wewnętrzny
  • podejście procesowe w zarządzaniu
  • przywództwo


Funkcje pełnione na Wydziale i Uczelni;

Członek Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie Produkcją

Koordynator współpracy pomiędzy Wydziałem OiZ a TÜV NORD POLSKA


Funkcje pełnione poza Uczelnią;

członek Komitetu ds. Ochrony Bezstronności TÜV NORD POLSKA

członek Komitetu Technicznego ds. Systemów Zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

TRENER TÜV NORD POLSKA w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie: Systemów zarządzania (wg ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC) oraz akredytacji laboratoriów.

Auditor Systemu Zarządzania Jakością  TÜV NORD POLSKA  {mlang pl}  

  


Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne