Szymon Wierzbiński

Szymon Wierzbiński

dr

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania;
RSN, Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych – Prorektor ds. Studenckich

O mnie


 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7248-2374


Funkcje pełnione na Wydziale i w Uczelni:

  • Adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania
  • Członek Zakładu Humanistyki


Funkcje pełnione poza Uczelnią:

  • Członek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej. prof. Waldemar Ceran Ceraneum
  • Członek Komisji Bizantyjskiej


Obszary badawcze:

  • Historia Bizancjum
  • Psychologia pola walki (ujęcie historyczne i psychologiczne)
  • Jednostka w organizacji
  • Jednostka w sytuacjach stresowych
 


  


Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne