Dagna Siuda

Dagna Siuda

dr inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 ORCID ID: 0000-0002-9161-1354


Obszary badawcze:

zarządzanie marką, e-marketing

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Koordynator ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów
  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Kierunków Studiów Business Studies i Master of Business Studies 

 

  Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne