dr hab. Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak

dr hab.

 • Zdalny użytkownik: Moodle
  Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
 • Wyślij wiadomość
 • Pełny profil
 • Afiliacja:
  I83 - Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • ORCID IDORCID ID:
  0000-0003-1878-7545

Konsultacje

 •  

 • Konsultacje jednorazowe

  Dzień Miesiąc Rok Początek Koniec Semestr Miejsce (budynek, pokój) Opis
  13 Luty 2024 11:30 12:30 2023/24 Z Lodex, p. 427 Konsultacje w czasie sesji.
  19 Luty 2024 11:00 12:00 2023/24 Z Lodex, p. 427
 • Więcej o mnie

 •  

  ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1878-7545

  Obszary badawcze:

  • Teorie społeczeństwa obywatelskiego
  • Polityczność różnorodności i zarządzanie różnorodnością
  • Postantropocentryzm
  • Prawa człowieka
  • Społeczno-polityczne konteksty zarządzania

  Stanowisko uczelniane: Profesorka uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Kierowniczka Zakładu Humanistyki
  • Koordynatorka obszaru Citizen Science ECIU  PŁ
  • Wydziałowa Pełnomocniczka ds. Równości
  • Członkini Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania realizacji Gender Equality Plan
  • Członkini Rady Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
  • Współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie
  • Członkini Wydziałowej Komisji Przetargowej
  • Członkini Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Redaktorka naczelna Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus
  • Vice-Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
  • Członkini Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
  • Członkini Rady Programowej Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM
  • Członkini Rady Programowej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet
  • Członkini International Political Science Association
  • Członkini Global Studies Research Network
  • Członkini Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
  • Recenzentka w czasopismach naukowych: Gender, Work&Organization, Womens Studies International Forum, Przegląd Europejski, Polish Political Science Yearbook, Eastern Review, Rocznik Integracji Europejskiej, Folia Sociologica, Logos and Ethos, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Zarządzanie w kulturze, The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska, Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, Studia Socjologiczne, Kwartalnik Pedagogiczny.


   


    

  • Pierwszy dostęp do strony
   piątek, 3 marca 2017, 19:40 (6 lata 361 dni)
  • Ostatni dostęp do strony
   środa, 3 stycznia 2024, 17:47 (55 dni)