Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1878-7545

Stanowisko uczelniane: Profesorka uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Obszary badawcze:

 • Teorie społeczeństwa obywatelskiego
 • Polityczność różnorodności i zarządzanie różnorodnością
 • Postantropocentryzm
 • Prawa człowieka
 • Społeczno-polityczne konteksty zarządzania

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierowniczka Zakładu Humanistyki
 • Koordynatorka obszaru i zespołu badawczego Citizen Science ECIU (European Consortium of Innovative Universities)
 • Wydziałowa Pełnomocniczka ds. Równości
 • Członkini Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania realizacji Gender Equality Plan
 • Członkini Rady Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • Współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Redaktorka naczelna Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus
 • Vice-Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • Członkini Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 • Członkini Rady Programowej Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM
 • Członkini Rady Programowej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet
 • Członkini International Political Science Association
 • Członkini Global Studies Research Network
 • Członkini Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
 • Recenzentka w czasopismach naukowych: Gender, Work&Organization, Womens Studies International Forum, Przegląd Europejski, Polish Political Science Yearbook, Eastern Review, Rocznik Integracji Europejskiej, Folia Sociologica, Logos and Ethos, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Zarządzanie w kulturze, The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska, Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, Studia Socjologiczne, Kwartalnik Pedagogiczny.


 


  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne