Iwona Sójkowska

Iwona Sójkowska

dr

Użytkownik zdalny - profil pobrano z Centrum E-Learningu
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
B, Biblioteka Politechniki Łódzkiej – Prorektor ds. Nauki

O mnie

Samodzielne stanowisko ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz

Organizacja i prowadzenie zajęć stacjonarnych lub zdalnych z zakresu informacji naukowej, organizacji warsztatu pracy dydaktycznej i naukowej dla studentów, doktorantów i pracowników PŁ. 

Indywidualne poradnictwo dotyczące warsztatu pracy naukowej - rzetelny przegląd literatury, budowanie bazy publikacji, tworzenie aparatu naukowego w pracach pisemnych (cytowania i bibliografia załącznikowa);  wsparcie w zakresie przestrzegania prawa autorskiego oraz stosowania wolnych licencji Creative Commons.

Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Biblioteki PŁ w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Prowadzenie badań dotyczących działalności bibliotecznej - gromadzenie danych i ich analiza. Przygotowywanie danych sprawozdawczych, ich analiza oraz wnioskowanie w kontekście doskonalenia jakości działalności biblioteki. Przygotowywanie materiałów na potrzeby audytu i kontroli zarządczej w Bibliotece PŁ.

Preferowane godziny kontaktu telefonicznego 8.00-14.00.

W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny (661-665-784).

Konsultacje dla studentów prowadzonych przeze mnie przedmiotów odbywają się w poniedziałki, w godz. 8.15-10.00 na platformie MS TEAMS lub osobiście B-22,  pok. 201, 2 piętro.


Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 r. pracuję w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Do 30.09.2020 r. na stanowisku kustosza dyplomowanego, nauczyciela akademickiego, obecnie na stanowisku starszego kustosza. Dodatkowo na podstawie umowy z WOiZ jako nauczyciel akademicki prowadzę  zajęcia w ramach przedmiotu "Projekt badawczy".

Od 2005 r. prowadzę przedmioty objęte planem studiów z zakresu informacji naukowej: szkolenie biblioteczne, elektroniczne źródła informacji, bibliografię. W latach 2017-2019 prowadziłam zajęcia dla pracowników naukowych z zakresu „zarządzania informacją naukową”.

Od 2014 r. prowadzę kursy e-learningowe oraz webinaria.

Aktywnie uczestniczę w życiu środowiska bibliotekarzy. Od 2007 r. współtworzę portal informacyjny dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Elektroniczna Biblioteka EBIB. Jestem redaktorem aktualności, redaktorem serii wydawniczej Materiały Konferencyjne EBIB, redaktorem  oraz sekretarzem naukowym „Biuletynu EBIB” – fachowego czasopisma dla bibliotekarzy, który ukazuje się w otwartym dostępie od 1999 r.  Od 2014 r. pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia EBIB, a w roku 2019 objęłam roczną kadencję członka Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji. Od 2012 r. organizuję Open Access Week w Łodzi i/lub koordynuję działania z ramienia EBIB w całym kraju. Promuję ideę otwartego dostępu w Polsce. Tworzę materiały edukacyjne na wolnych licencjach CC. Czynnie uczestniczę w konferencjach dla bibliotekarzy. Jestem autorką/współautorką ponad 100 publikacji (artykułów, referatów, rozdziałów), w tym niemal 30 recenzowanych. Uczestniczę w projektach edukacyjnych organizacji pozarządowych, m.in. CEO, Fundacja Centrum Cyfrowe.

Od 2020 r. współprowadzę z nauczycielami akademickimi WOiZ przedmiot Projekt badawczy, a od 2023 r. wspólnie z zespołem nauczycieli akademickich WOIZ realizuję międzynarodowy projekt Educate4Green.

Edukacja:

1999 r. – ukończenie studiów magisterskich w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego.

2010 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii.

2010 r. – uzyskanie tytułu kustosza dyplomowanego na podstawie egzaminu państwowego.

2014 r. – ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w uczelniach”.

Więcej informacji o mnie

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne