Dmytro Levchenko

Dmytro Levchenko

dr

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

 

ORCID ID: 0000-0003-0766-4371

Obszary badawcze: Systemy HVAC&R / Systemy próżniowe / Urządzenia strumieniowe / Sprężarki / Technologie chłodzenia wyparnego / Wymienniki ciepła i masy / Systemy oszczędzania energii / Analiza termiczna i CFD / Optymalizacja wielokryterialna / Rozwiązywanie problemów wynalazczych

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni: adiunkt

Pełnione funkcje poza Uczelnią: współpraca z AI SENSES Sp. z o. o., II LLC i innymi firmami komercyjnymi / członek komitetu programowego konferencji DSMIE-2023 (6th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange)

 

  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne