Małgorzata Koszewska

Małgorzata Koszewska

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I83, Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8324-4937

Obszary badawcze:

Wyzwania zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym dla:

 • modeli zachowań konsumentów
 • znakowania ekologicznego i społecznego
 • konsumenckiej oceny jakości
 • jakości i bezpieczeństwa produktu

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania
 • Dyrektor Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Ewaluacji Dyscyplin
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Łódzkiej 
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości 
 • Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie 

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Member of the Steering Committee of SAPIENS project: Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems is an Innovative Training Network (ITN) financed by the EU's Horizon2020: https://sapiensnetwork.eu
 • Członek Rady Naukowej j Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju https://www.innowo.org/onas
 • Ekspert w Polish Circular Hotspot od 2018 - do chwili obecnej: http://circularhotspot.pl/pl/hotspot
 • Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, https://paktplastikowy.pl
 • Redaktor w czasopiśmie AUTEX RESEARCH JOURNAL 
 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 
 • Vice-prezes Łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi – 2017-2019 
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi – do 2017-2019

Adres: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź, Budynek B9, (Lodex) 

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: 695102347

E-mail: malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

www: researchgate.net/profile/Malgorzata-Koszewska

 Faculty and University roles:

 • Vice-dean for Development at the Faculty of Organization and Management
 • Head of the Institute of Marketing and Sustainable Development
 • Vice-head of the Discipline Evaluation Committee
 • Management and Quality Studies Discipline Council Member
 • Degree Council in the discipline of Management and Quality Studies Member
 • International Doctoral School Management and Quality Studies Discipline Admissions Committee Member
 • Organization and Management Scientific Notebooks Editor

External roles:

 • Polish Commodity Science Society Board Member
 • Polish Commodity Science Society Łódź Branch Board Vice-chairperson
 • AUTEX RESEARCH JOURNAL Associate Editor
 • Leather Industry Institute in Lodz Scientific Council Member (2017-2019)
 • Textile Industry Institute in Lodz Scientific Council Member (2017-2019)
 • Member of the Steering Committee of SAPIENS project: Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems is an Innovative Training Network (ITN) financed by the EU's Horizon2020: https://sapiensnetwork.eu
 • Ekspert in Polish Circular Hotspot od 2018 - do chwili obecnej: http://circularhotspot.pl/pl/hotspot
 • Member in the Council of Experts of the Polish Plastics Pact, https://paktplastikowy.pl

Address: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź, Budynek B9, (Lodex) 

Room: 22

Contact phone: 695102347

E-mail: malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

www: researchgate.net/profile/Malgorzata-Koszewska

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8324-4937 

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne