Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż.

Konsultacje

 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Wtorek 17:00 18:30 2022/23 L po potwierdzeniu mailowym
 • Więcej o mnie

 • ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-3591

   

  Obszary badawcze:

  • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • ambidexterity (oburęczność) w zarządzaniu
  • rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
  • kooperacja i koopetycja
  • relacje międzyorganizacyjne
  • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
  • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
  • Kierownik Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Dyrektor Instytutu Zarządzania
  • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024
  • Członek Komisji Senackiej Budżetu i Finansów
  • Członek Komisji ds. Programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz Strategii Rozwoju
  • Członek Rady Programowej IFE w kadencji 2020-2024

  Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2020-2023
  • Członek Zespołu Doradczego MNiSzW do spraw programu „Doskonała Nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
  • Ekspert w Zespole do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 -2020
  • Członek zarządu XXI Kadencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

  www: zakrzewskabielawska.pl

  • Pierwszy dostęp do strony
   poniedziałek, 11 marca 2013, 23:06 (10 lata 10 dni)
  • Ostatni dostęp do strony
   wtorek, 14 marca 2023, 13:01 (6 dni 2 godzin)