prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż.

Konsultacje

 • Konsultacje jednorazowe

  Dzień Miesiąc Rok Początek Koniec Semestr Miejsce (budynek, pokój) Opis
  6 Luty 2024 16:30 18:00 2023/24 Z 3.21
  7 Luty 2024 13:30 15:00 2023/24 Z 3.21
  20 Luty 2024 16:30 18:00 2023/24 Z 3.21
  22 Luty 2024 12:30 14:00 2023/24 Z 3.21
 • Więcej o mnie

 • ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-3591

   

  Obszary badawcze:

  • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • ambidexterity (oburęczność) w zarządzaniu
  • rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
  • kooperacja i koopetycja
  • relacje międzyorganizacyjne
  • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
  • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa

  Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
  • Kierownik Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Dyrektor Instytutu Zarządzania
  • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024
  • Członek Komisji Senackiej Budżetu i Finansów
  • Członek Komisji ds. Programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz Strategii Rozwoju
  • Członek Rady Programowej IFE w kadencji 2020-2024

  Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2020-2023
  • Członek Zespołu Doradczego MNiSzW do spraw programu „Doskonała Nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
  • Ekspert w Zespole do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 -2020
  • Członek zarządu XXI Kadencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

  www: zakrzewskabielawska.pl

  • Pierwszy dostęp do strony
   poniedziałek, 11 marca 2013, 23:06 (10 lata 358 dni)
  • Ostatni dostęp do strony
   niedziela, 25 lutego 2024, 21:33 (5 dni 15 godzin)