Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. inż.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-3591

 

Obszary badawcze:

 • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • ambidexterity (oburęczność) w zarządzaniu
 • rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
 • kooperacja i koopetycja
 • relacje międzyorganizacyjne
 • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Kierownik Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Dyrektor Instytutu Zarządzania
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024
 • Członek Komisji Senackiej Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji ds. Programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz Strategii Rozwoju
 • Członek Rady Programowej IFE w kadencji 2020-2024

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Przewodnicząca Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2024-2027
 • Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2020-2023
 • Członek Zespołu Doradczego MNiSzW do spraw programu „Doskonała Nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
 • Ekspert w Zespole do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 -2020
 • Członek zarządu XXI Kadencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi

www: zakrzewskabielawska.pl

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne