Obraz dr inż. Maciej Dobrzański

Maciej Dobrzański

dr inż.

  • Zdalny użytkownik: Moodle
    Użytkownik zdalny - profil pobrano z BAIS
  • Afiliacja do:
    I62 - Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
  • ORCIDORCID:
    0000-0002-7112-0857