Dariusz Siudak

Dariusz Siudak

dr hab.

Użytkownik zdalny - profil pobrano z WOIZ
Zobacz oryginalny profil
Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I82, Instytut Zarządzania – Wydział Organizacji i Zarządzania

O mnie

dr hab. Dariusz Siudak, profesor uczelni
E-mail: dariusz.siudak@p.lodz.pl
Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania
Zakład Ekonomii i Finansów

ORCID: orcid.org/0000-0003-0872-6204

Obszary badawcze:

• perspektywa relacyjna organizacji,
• sieci złożone na rynkach finansowych,
• sztuczna inteligencja w zarządzaniu,
• dynamika systemu w zarządzaniu organizacją,
• zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Stanowisko uczelniane: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pełnione funkcje w Politechnice Łódzkiej:
Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów
Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Członek Rady Kierunku Studiów: Business, Society and Technology; Smart Manufacturing

Pełnione funkcje poza uczelnią:
Redaktor Akademicki w Radzie Redakcyjnej czasopisma PLoS One

Redaktor Akademicki w Radzie Redakcyjnej czasopisma PLOS Complex Systems


Członek Rady Edytorów Journal of Information Analysis

PROFIL NAUKOWY:
PROFIL NAUKOWY

Ostatnie publikacje:

  1. D. Siudak, 2023, Cohesion and segregation in the value migration network: Evidence from network partitioning based on sector classification and clustering. Social Network Analysis and Mining 13, 26. https://doi.org/10.1007/s13278-023-01027-6 (IF=2.8)
  2. D. Siudak, 2022, The effect of self-organizing map architecture based on the value migration network centrality measures on stock return: Evidence from the US market, PLOS ONE 17(11): e0276567. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276567, (IF=3.7).
  3. D. Siudak, 2022, A network analysis of the value migration process on the financial market. The effect of value migration network structure on stock returns, Expert Systems With Applications, 191, 116129, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116129, ISSN: 0957-4174 (IF=8.5).
  4. D. Siudak, 2020, The influence of interlocking directorates on the propensity of dividend payout to the parent company, Complexity, vol. 2020, Article ID 6262519, pages 16, https://doi.org/10.1155/2020/6262519, ISSN: 1076-2787 (IF=2,833).
  5. D. Siudak, 2020, Classification of companies into stock exchange quotation markets using network metrics, Argumenta Oeconomica, 2 (45), p. 275-291, doi:10.15611/aoe.2020.2.12, https://www.dbc.wroc.pl/publication/149021, ISSN: 1233-5835, (IF=0,368).
  6. D. Siudak, 2018, Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa, PWN, https://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-dynamiczna-wplywu-usieciowienia-na-wartosc-przedsiebiorstwa,772098197,p.html, ISBN 978-83-01-20338-2.

Scopus Author ID: 56905434600
ResearcherID: M-5695-2018
Ludzie Nauki: https://ludzie.nauka.gov.pl/ln/profiles/hfd04TISDOG
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=G2Pb5dMAAAAJ&hl=en
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Siudak
https://e2top.p.lodz.pl/opiekunowie-naukowi/dr-hab-dariusz-siudak-prof-uczelni

https://twitter.com/siudak_dariusz  

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje